Výstavba B1

09.01.2023 – Dokončení střechy

02.10.2022 – Výstavba 1NP

19.07.2022 – Základy

11.05.2022 – Základy

09.11.2021 – Odkopání základů

25.10.2021 – Zahájení výstavby